Logo

Privacy Policy

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je guerilla s.r.o., IČ 08273031,se sídlemPalackého 898, 340 22 Nýrsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …., oddíl …., vložka …. / zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném ….. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Palackého 898, 340 22 Nýrsko
  e-mail: info@creativeguerilla.cz
  telefon: 721 224 220‬
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a:
  ● jméno a příjmení
  ● e-mailová adresa
  ● poštovní adresa
  ● telefon
  ● …
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  ● Splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  ● Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  ● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
 3. ● plnění právních povinností vůči státu,
  ● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  ● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  ● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  ● podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  ● zajišťující marketingové služby.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 3. Pokud navštívíte naše webové stránky, můžeme o Vás sbírat a shromažďovat informace/identifikátory jako jsou např. informace o Vašem chování na našich webových stránkách, např. odkazy na našich webových stránkách, na které kliknete. Informace o Vašem chování na našich webových stránkách však z důvodu Vašeho maximálního soukromí sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. V případě, že navštívíte naše webové stránky z Vašeho mobilního zařízení či tabletu, může docházet ke sběru informaci i o tomto zařízení.

Výše zmíněné informace/identifikátory jsou na našich stránkách sbírány prostřednictvím aplikace Google Analytics, přičemž bližší podmínky a možnost nastavení Vašeho prohlížeče naleznete na odkazech níže:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs
https://policies.google.com/privacy
Na našich stránkách používáme rovněž soubory cookies, které nám umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyku, který preferujete apod. Užívání cookies tak lze rovněž považovat za shromažďování osobních údajů.

Co jsou cookies a ke čemu se používají?
Jedná se o malý textový soubor, který vzniká návštěvou každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány.

Na základě cookies pak dokážeme odlišit jednotlivé uživatele a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Nemusí se tak např. nastavovat jazyk vybraný při vaší poslední návštěvě. Dále nám cookies umožňují zpracovávat různé statistiky zejména o návštěvnosti našich webových stránek nebo využívat personalizovanou reklamu.
V případě, že chcete sběr některých údajů skrze cookies vypnout, stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. v prohlížeči lze ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které Vám pomáhají a některé webové stránky se nemusí zobrazovat správně.
Podle typu Vašeho prohlížeče můžete nastavení souborů cookies změnit (u níže uvedených prohlížečů) postupem uvedeným v níže uvedených odkazech:

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
Opera – opera.com
Safari – apple.com
mobilní – Android
mobilní – iPhone, iPad, iPod touch
Další informace o souborech cookies a jejich fungování naleznete na www.aboutcookies.org.
Cookies, které používáme a doba zpracování
Kormě tzv. cookies první strany, které odesílají naše webové stránky a které jejichž užívání je nezbytně nutné pro pohyb na stránkách a jejich funkčnost, používáme rovněž následující typy cookies:
Typ cookies Název Účel Maximální doba zpracování
Cookies třetích stran
(Google LLC) Google Analytics Získání statistických informací dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče
Cookies třetích stran
(Google LLC) Google Adwords identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (remarketing) 14 dni
Cookies třetích stran
(Google LLC) Google Maps API a Google Maps Embed, Google Tag Manager Adresa sídla advokátní kanceláře dle nastavení, resp. způsobu využití internetového prohlížeče

Účel zpracování osobních údajů prostřednictvím webu
Ke zpracování údajů při procházení našich webových stránek dochází na základě:
Zpracování na základě oprávněného zájmu
Nebudete-li se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlasit, je možné je kdykoliv ukončit zasláním e-mailu na adresu: info@creativeguerilla.cz .
Zpracování na základě Vašeho souhlasu
Cookies soubory využíváme i v rámci marketingového nástroje Google Adwords, který nám umožňuje cílit naši reklamu na návštěvníky našich webových stránek. Souhlas s využitím cookies vyjadřujete pokračováním v užívání našich webových stránek bez změny nastavení svého prohlížeče. Nastavení můžete kdykoliv změnit a cookies ve svém prohlížeči vymazat či zablokovat.
V rámci tohoto zpracování dochází k marketingovému profilování, když jsou reklamy našeho studia zobrazovány uživatelům na základě návštěvy našich webových stránek.
Příjemci osobních údajů návštěvníků webu
Údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek mohou být zpřístupněny zejm. společnosti Google Inc. poskytující aplikace Google Analytics, Google Adwords nebo Google Maps. Servery společnosti Google Inc. se mohou nacházet i mimo území EU, nicméně společnost Google Inc. je certifikována v rámci tzv. Štítu EU-USA na ochranu soukromí, který zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.
Údaje shromážděné prostřednictvím webu mohou být rovněž zpřístupněny společnosti zajišťující reklamní a marketingové služby prostřednictvím webu.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  ● poskytovatel služby Mailchimp,
  ● společnost Google LLC),
  ● případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  ● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  ● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  ● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  ● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  ● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. 1. Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

FBIGIN
info@creativeguerilla.cz
+420 734 842 854